surat keputusan psb

YAYASAN Al – SYARIFIYAH MADRASAH ALIYAH ( MA ) AL-SYARIFIYAH SK. KAKANWIL DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TERAKREDITASI Nomor : C / Kw.10.4 / MA / 14 / 011 / 2005 Tanggal : 10 Nopember 2005 Alamat : D/a Bondan Blok Wideng Rt/Rw : 13 / 07  081 320 640 231 Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu 45274 SURAT TUGAS Nomor : 003 / PPSB / MA / 21 / IV / 2010 Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) Madrasah Aliyah Al – Syarifiyah Bondan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, telah mengugaskan kepada : Nama : JUANDA Tempat, Tanggal lahir : Indramayu, 6 Mei 1968 Jabatan : Guru MA Al-Syarifiyah Bondan Tempat Tugas Sosialisasi : MTsN Bantarwaru Ligung Kab. Majalengka Bahwa nama tersebut diatas di tugaskan untuk melaksanakan sosialisasi Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) yang telah dilaksanakan di MA Al-Syarifiyah Bondan Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, untuk Jadwal dan tempat sosialisasi telah terlampir. Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bondan, 21 April 2010 Ketua PSB Al-Syarifiyah Bondan M. J. YUDHA YAYASAN AL – SYARIFIYAH MADRASAH ALIYAH ( MA ) AL – SYARIFIYAH TERAKREDITASI Nomor : C / Kw. 10.4 / MA / 14 / 001/ 2005 Tanggal : 10 Nopember 2005 Alamat : Desa Bondan Blok Wideng RT 13 / 07 081320640231 Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH AL – SYARIFIYAH BONDAN KEC. SUKAGUMIWANG KAB. INDRAMAYU Nomor : MAi / PP.006 / 03 / 21 / IV / 2010 TENTANG Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) MEMBACA : Dst MENIMBANG : Dst MEMPERHATIKAN : Dst MENGINGAT : Dst MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERTAMA : Juanda ( Ketua ) : Akhmad Afandi. SE ( Wakil Ketua ) : Fathul Azizi ( Sekertaris ) : Abdul Basir. S.PdI ( bendahara ) : Saefullah. SHI. M.PdI ( Anggota ) : Almuntasir Lidinillah ( Anggota ) : Sufyan Jauhari, S. Pd.I ( Anggota ) KEDUA : Kedudukan sebagai Panitia Pelaksanaan Kegiatan Karya Tulis siswa Kelas XII KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan KEEMPAT : Apabila keputusan ini ada kekeliruan dalam keputusan ini akan di betulkan sebagai mana mestinya. PETIKAN : Diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di Bondan Pada Tanggal 21 April 2010 Kepala Madrasah Al – Syarifiyah Drs. DZIKRULLAH YAYASAN Al – SYARIFIYAH MADRASAH ALIYAH ( MA ) AL-SYARIFIYAH SK. KAKANWIL DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TERAKREDITASI Nomor : C / Kw.10.4 / MA / 14 / 011 / 2005 Tanggal : 10 Nopember 2005 Alamat : D/a Bondan Blok Wideng Rt/Rw : 13 / 07  081 320 640 231 Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu 45274 SURAT TUGAS Nomor : 003 / PPSB / MA / 11 / IV / 2009 Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) Madrasah Aliyah Al – Syarifiyah Bondan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, telah mengugaskan kepada : Nama : JUANDA Tempat, Tanggal lahir : Indramayu, 6 Mei 1968 Jabatan : Guru MA Al-Syarifiyah Bondan Tempat Tugas Sosialisasi : MTsN Bantarwaru Ligung Kab. Majalengka Bahwa nama tersebut diatas di tugaskan untuk melaksanakan sosialisasi Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) yang telah dilaksanakan di MA Al-Syarifiyah Bondan Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, untuk Jadwal dan tempat sosialisasi telah terlampir. Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bondan, 11 April 2009 Ketua PSB Al-Syarifiyah Bondan M. J. YUDHA YAYASAN AL – SYARIFIYAH MADRASAH ALIYAH ( MA ) AL – SYARIFIYAH TERAKREDITASI Nomor : C / Kw. 10.4 / MA / 14 / 001/ 2005 Tanggal : 10 Nopember 2005 Alamat : Desa Bondan Blok Wideng RT 13 / 07 081320640231 Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH AL – SYARIFIYAH BONDAN KEC. SUKAGUMIWANG KAB. INDRAMAYU Nomor : MAi / PP.006 / 03 / 11 / IV / 2009 TENTANG Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) MEMBACA : Dst MENIMBANG : Dst MEMPERHATIKAN : Dst MENGINGAT : Dst MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERTAMA : Juanda ( Ketua ) : Akhmad Afandi. SE ( Wakil Ketua ) : Fathul Azizi ( Sekertaris ) : Saefullah. SHI. M.PdI ( bendahara ) : Abdul Basir. S.PdI ( Anggota ) : Almuntasir Lidinillah ( Anggota ) : Sufyan Jauhari, S. Pd.I ( Anggota ) KEDUA : Kedudukan sebagai Panitia Pelaksanaan Kegiatan Karya Tulis siswa Kelas XII KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan KEEMPAT : Apabila keputusan ini ada kekeliruan dalam keputusan ini akan di betulkan sebagai mana mestinya. PETIKAN : Diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di Bondan Pada Tanggal 11 April 2009 Kepala Madrasah Al – Syarifiyah Drs. DZIKRULLAH YAYASAN Al – SYARIFIYAH MADRASAH ALIYAH ( MA ) AL-SYARIFIYAH SK. KAKANWIL DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TERAKREDITASI Nomor : C / Kw.10.4 / MA / 14 / 011 / 2005 Tanggal : 10 Nopember 2005 Alamat : D/a Bondan Blok Wideng Rt/Rw : 13 / 07  081 320 640 231 Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu 45274 SURAT TUGAS Nomor : 003 / PPSB / MA / 01 / IV / 2008 Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) Madrasah Aliyah Al – Syarifiyah Bondan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, telah mengugaskan kepada : Nama : JUANDA Tempat, Tanggal lahir : Indramayu, 6 Mei 1968 Jabatan : Guru MA Al-Syarifiyah Bondan Tempat Tugas Sosialisasi : MTsN Bantarwaru Ligung Kab. Majalengka Bahwa nama tersebut diatas di tugaskan untuk melaksanakan sosialisasi Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) yang telah dilaksanakan di MA Al-Syarifiyah Bondan Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, untuk Jadwal dan tempat sosialisasi telah terlampir. Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bondan, 01 April 2008 Ketua PSB Al-Syarifiyah Bondan M. J. YUDHA YAYASAN AL – SYARIFIYAH MADRASAH ALIYAH ( MA ) AL – SYARIFIYAH TERAKREDITASI Nomor : C / Kw. 10.4 / MA / 14 / 001/ 2005 Tanggal : 10 Nopember 2005 Alamat : Desa Bondan Blok Wideng RT 13 / 07 081320640231 Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH AL – SYARIFIYAH BONDAN KEC. SUKAGUMIWANG KAB. INDRAMAYU Nomor : MAi / PP.006 / 03 / 01 / IV / 2008 TENTANG Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) MEMBACA : Dst MENIMBANG : Dst MEMPERHATIKAN : Dst MENGINGAT : Dst MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERTAMA : Juanda ( Ketua ) : Akhmad Afandi. SE ( Wakil Ketua ) : Fathul Azizi ( Sekertaris ) : Saefullah. SHI. M.PdI ( bendahara ) : Abdul Basir. S.PdI ( Anggota ) : Almuntasir Lidinillah ( Anggota ) : Sufyan Jauhari, S. Pd.I ( Anggota ) KEDUA : Kedudukan sebagai Panitia Pelaksanaan Kegiatan Karya Tulis siswa Kelas XII KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan KEEMPAT : Apabila keputusan ini ada kekeliruan dalam keputusan ini akan di betulkan sebagai mana mestinya. PETIKAN : Diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di Bondan Pada Tanggal 01 April 2008 Kepala Madrasah Al – Syarifiyah Drs. DZIKRULLAH YAYASAN Al – SYARIFIYAH MADRASAH ALIYAH ( MA ) AL-SYARIFIYAH SK. KAKANWIL DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TERAKREDITASI Nomor : C / Kw.10.4 / MA / 14 / 011 / 2005 Tanggal : 10 Nopember 2005 Alamat : D/a Bondan Blok Wideng Rt/Rw : 13 / 07  081 320 640 231 Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu 45274 SURAT TUGAS Nomor : 003 / PPSB / MA / 17 / IV / 2007 Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) Madrasah Aliyah Al – Syarifiyah Bondan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, telah mengugaskan kepada : Nama : JUANDA Tempat, Tanggal lahir : Indramayu, 6 Mei 1968 Jabatan : Guru MA Al-Syarifiyah Bondan Tempat Tugas Sosialisasi : MTsN Bantarwaru Ligung Kab. Majalengka Bahwa nama tersebut diatas di tugaskan untuk melaksanakan sosialisasi Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) yang telah dilaksanakan di MA Al-Syarifiyah Bondan Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, untuk Jadwal dan tempat sosialisasi telah terlampir. Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bondan, 17 April 2007 Ketua PSB Al-Syarifiyah Bondan M. J. YUDHA YAYASAN AL – SYARIFIYAH MADRASAH ALIYAH ( MA ) AL – SYARIFIYAH TERAKREDITASI Nomor : C / Kw. 10.4 / MA / 14 / 001/ 2005 Tanggal : 10 Nopember 2005 Alamat : Desa Bondan Blok Wideng RT 13 / 07 081320640231 Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH AL – SYARIFIYAH BONDAN KEC. SUKAGUMIWANG KAB. INDRAMAYU Nomor : MAi / PP.006 / 03 / 17 / IV / 2007 TENTANG Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) MEMBACA : Dst MENIMBANG : Dst MEMPERHATIKAN : Dst MENGINGAT : Dst MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERTAMA : Juanda ( Ketua ) : Akhmad Afandi. SE ( Wakil Ketua ) : Hasanudin ( Sekertaris ) : Saefullah. SHI. M.PdI ( bendahara ) : Abdul Basir. S.PdI ( Anggota ) : Nisfu Laela, A.Ma ( Anggota ) : Sufyan Jauhari, S. Pd.I ( Anggota ) KEDUA : Kedudukan sebagai Panitia Pelaksanaan Kegiatan Karya Tulis siswa Kelas XII KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan KEEMPAT : Apabila keputusan ini ada kekeliruan dalam keputusan ini akan di betulkan sebagai mana mestinya. PETIKAN : Diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di Bondan Pada Tanggal April 2007 Kepala Madrasah Al – Syarifiyah Drs. DZIKRULLAH YAYASAN Al – SYARIFIYAH MADRASAH ALIYAH ( MA ) AL-SYARIFIYAH SK. KAKANWIL DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TERAKREDITASI Nomor : C / Kw.10.4 / MA / 14 / 011 / 2005 Tanggal : 10 Nopember 2005 Alamat : D/a Bondan Blok Wideng Rt/Rw : 13 / 07  081 320 640 231 Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu 45274 SURAT TUGAS Nomor : 003 / PPSB / MA / 25 / IV / 2006 Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) Madrasah Aliyah Al – Syarifiyah Bondan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, telah mengugaskan kepada : Nama : JUANDA Tempat, Tanggal lahir : Indramayu, 6 Mei 1968 Jabatan : Guru MA Al-Syarifiyah Bondan Tempat Tugas Sosialisasi : MTsN Bantarwaru Ligung Kab. Majalengka Bahwa nama tersebut diatas di tugaskan untuk melaksanakan sosialisasi Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) yang telah dilaksanakan di MA Al-Syarifiyah Bondan Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, untuk Jadwal dan tempat sosialisasi telah terlampir. Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bondan, 25 April 2006 Ketua PSB Al-Syarifiyah Bondan M. J. YUDHA YAYASAN AL – SYARIFIYAH MADRASAH ALIYAH ( MA ) AL – SYARIFIYAH TERAKREDITASI Nomor : C / Kw. 10.4 / MA / 14 / 001/ 2005 Tanggal : 10 Nopember 2005 Alamat : Desa Bondan Blok Wideng RT 13 / 07 081320640231 Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH AL – SYARIFIYAH BONDAN KEC. SUKAGUMIWANG KAB. INDRAMAYU Nomor : MAi / PP.006 / 03 / 25 / IV / 2006 TENTANG Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) MEMBACA : Dst MENIMBANG : Dst MEMPERHATIKAN : Dst MENGINGAT : Dst MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERTAMA : Juanda ( Ketua ) : Akhmad Afandi. SE ( Wakil Ketua ) : Sufyan Jauhari, S. Pd.I ( Sekertaris ) : Saefullah. SHI. M.PdI ( bendahara ) : Abdul Basir. S.PdI ( Anggota ) : Nisfu laela ( Anggota ) :.IAbdun Al Wafi ( Anggota ) KEDUA : Kedudukan sebagai Panitia Pelaksanaan Kegiatan Karya Tulis siswa Kelas XII KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan KEEMPAT : Apabila keputusan ini ada kekeliruan dalam keputusan ini akan di betulkan sebagai mana mestinya. PETIKAN : Diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di Bondan Pada Tanggal 25 April 2006 Kepala Madrasah Al – Syarifiyah Drs. DZIKRULLAH YAYASAN Al – SYARIFIYAH MADRASAH ALIYAH ( MA ) AL-SYARIFIYAH SK. KAKANWIL DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TERAKREDITASI Nomor : C / Kw.10.4 / MA / 14 / 011 / 2005 Tanggal : 10 Nopember 2005 Alamat : D/a Bondan Blok Wideng Rt/Rw : 13 / 07  081 320 640 231 Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu 45274 SURAT TUGAS Nomor : 003 / PPSB / MA / 30 / IV / 2005 Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) Madrasah Aliyah Al – Syarifiyah Bondan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, telah mengugaskan kepada : Nama : JUANDA Tempat, Tanggal lahir : Indramayu, 6 Mei 1968 Jabatan : Guru MA Al-Syarifiyah Bondan Tempat Tugas Sosialisasi : MTsN Bantarwaru Ligung Kab. Majalengka Bahwa nama tersebut diatas di tugaskan untuk melaksanakan sosialisasi Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) yang telah dilaksanakan di MA Al-Syarifiyah Bondan Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, untuk Jadwal dan tempat sosialisasi telah terlampir. Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bondan, 30 April 2005 Ketua PSB Al-Syarifiyah Bondan M. J. YUDHA YAYASAN AL – SYARIFIYAH MADRASAH ALIYAH ( MA ) AL – SYARIFIYAH TERAKREDITASI Nomor : C / Kw. 10.4 / MA / 14 / 001/ 2005 Tanggal : 10 Nopember 2005 Alamat : Desa Bondan Blok Wideng RT 13 / 07 081320640231 Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH AL – SYARIFIYAH BONDAN KEC. SUKAGUMIWANG KAB. INDRAMAYU Nomor : MAi / PP.006 / 03 / 30 / IV / 2005 TENTANG Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) MEMBACA : Dst MENIMBANG : Dst MEMPERHATIKAN : Dst MENGINGAT : Dst MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERTAMA : Juanda ( Ketua ) : Akhmad Afandi. SE ( Wakil Ketua ) : Hasanuddin, A.Ma ( Sekertaris ) : Saefullah. SHI. M.PdI ( bendahara ) : Abdul Basir. S.PdI ( Anggota ) : Abdun Al Wafi ( Anggota ) : Sufyan Jauhari, S. Pd.I ( Anggota ) KEDUA : Kedudukan sebagai Panitia Pelaksanaan Kegiatan Karya Tulis siswa Kelas XII KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan KEEMPAT : Apabila keputusan ini ada kekeliruan dalam keputusan ini akan di betulkan sebagai mana mestinya. PETIKAN : Diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di Bondan Pada Tanggal 30 April 2005 Kepala Madrasah Al – Syarifiyah Drs. DZIKRULLAH YAYASAN Al – SYARIFIYAH MADRASAH ALIYAH ( MA ) AL-SYARIFIYAH SK. KAKANWIL DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TERAKREDITASI Nomor : C / Kw.10.4 / MA / 14 / 011 / 2005 Tanggal : 10 Nopember 2005 Alamat : D/a Bondan Blok Wideng Rt/Rw : 13 / 07  081 320 640 231 Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu 45274 SURAT TUGAS Nomor : 003 / PPSB / MA / 14 / IV / 2004 Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) Madrasah Aliyah Al – Syarifiyah Bondan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, telah mengugaskan kepada : Nama : JUANDA Tempat, Tanggal lahir : Indramayu, 6 Mei 1968 Jabatan : Guru MA Al-Syarifiyah Bondan Tempat Tugas Sosialisasi : MTsN Bantarwaru Ligung Kab. Majalengka Bahwa nama tersebut diatas di tugaskan untuk melaksanakan sosialisasi Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) yang telah dilaksanakan di MA Al-Syarifiyah Bondan Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, untuk Jadwal dan tempat sosialisasi telah terlampir. Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bondan, 14 April 2004 Ketua PSB Al-Syarifiyah Bondan M. J. YUDHA YAYASAN AL – SYARIFIYAH MADRASAH ALIYAH ( MA ) AL – SYARIFIYAH TERAKREDITASI Nomor : C / Kw. 10.4 / MA / 14 / 001/ 2005 Tanggal : 10 Nopember 2005 Alamat : Desa Bondan Blok Wideng RT 13 / 07 081320640231 Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH AL – SYARIFIYAH BONDAN KEC. SUKAGUMIWANG KAB. INDRAMAYU Nomor : MAi / PP.006 / 03 / 14 / IV / 2004 TENTANG Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) MEMBACA : Dst MENIMBANG : Dst MEMPERHATIKAN : Dst MENGINGAT : Dst MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERTAMA : Juanda ( Ketua ) : Akhmad Afandi. SE ( Wakil Ketua ) : Sufyan Jauhari, S. Pd.I ( Sekertaris ) : Saefullah. SHI. M.PdI ( bendahara ) : Abdul Basir. S.PdI ( Anggota ) : Hasanuddin, A.Ma ( Anggota ) KEDUA : Kedudukan sebagai Panitia Pelaksanaan Kegiatan Karya Tulis siswa Kelas XII KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan KEEMPAT : Apabila keputusan ini ada kekeliruan dalam keputusan ini akan di betulkan sebagai mana mestinya. PETIKAN : Diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di Bondan Pada Tanggal 14 April 2004 Kepala Madrasah Al – Syarifiyah Drs. DZIKRULLAH YAYASAN Al – SYARIFIYAH MADRASAH ALIYAH ( MA ) AL-SYARIFIYAH SK. KAKANWIL DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TERAKREDITASI Nomor : C / Kw.10.4 / MA / 14 / 011 / 2005 Tanggal : 10 Nopember 2005 Alamat : D/a Bondan Blok Wideng Rt/Rw : 13 / 07  081 320 640 231 Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu 45274 SURAT TUGAS Nomor : 003 / PPSB / MA / 19 / IV / 2003 Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) Madrasah Aliyah Al – Syarifiyah Bondan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, telah mengugaskan kepada : Nama : JUANDA Tempat, Tanggal lahir : Indramayu, 6 Mei 1968 Jabatan : Guru MA Al-Syarifiyah Bondan Tempat Tugas Sosialisasi : MTsN Bantarwaru Ligung Kab. Majalengka Bahwa nama tersebut diatas di tugaskan untuk melaksanakan sosialisasi Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) yang telah dilaksanakan di MA Al-Syarifiyah Bondan Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, untuk Jadwal dan tempat sosialisasi telah terlampir. Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bondan, 19 April 2003 Ketua PSB Al-Syarifiyah Bondan M. J. YUDHA YAYASAN AL – SYARIFIYAH MADRASAH ALIYAH ( MA ) AL – SYARIFIYAH TERAKREDITASI Nomor : C / Kw. 10.4 / MA / 14 / 001/ 2005 Tanggal : 10 Nopember 2005 Alamat : Desa Bondan Blok Wideng RT 13 / 07 081320640231 Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH AL – SYARIFIYAH BONDAN KEC. SUKAGUMIWANG KAB. INDRAMAYU Nomor : MAi / PP.006 / 03 / 19 / IV / 2003 TENTANG Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) MEMBACA : Dst MENIMBANG : Dst MEMPERHATIKAN : Dst MENGINGAT : Dst MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERTAMA : Juanda ( Ketua ) : Akhmad Afandi. SE ( Wakil Ketua ) : Fathul Azizi ( Sekertaris ) : Hasanuddin, A.Ma ( bendahara ) : Abdul Basir. S.PdI ( Anggota ) : Abdun Al waif ( Anggota ) : Sufyan Jauhari, S. Pd.I ( Anggota ) KEDUA : Kedudukan sebagai Panitia Pelaksanaan Kegiatan Karya Tulis siswa Kelas XII KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan KEEMPAT : Apabila keputusan ini ada kekeliruan dalam keputusan ini akan di betulkan sebagai mana mestinya. PETIKAN : Diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di Bondan Pada Tanggal 19 April 2003 Kepala Madrasah Al – Syarifiyah Drs. DZIKRULLAH YAYASAN Al – SYARIFIYAH MADRASAH ALIYAH ( MA ) AL-SYARIFIYAH SK. KAKANWIL DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT Alamat : D/a Bondan Blok Wideng Rt/Rw : 13 / 07  081 320 640 231 Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu 45274 SURAT TUGAS Nomor : 003 / PPSB / MA / 15 / IV / 2002 Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) Madrasah Aliyah Al – Syarifiyah Bondan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, telah mengugaskan kepada : Nama : JUANDA Tempat, Tanggal lahir : Indramayu, 6 Mei 1968 Jabatan : Guru MA Al-Syarifiyah Bondan Tempat Tugas Sosialisasi : MTsN Bantarwaru Ligung Kab. Majalengka Bahwa nama tersebut diatas di tugaskan untuk melaksanakan sosialisasi Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) yang telah dilaksanakan di MA Al-Syarifiyah Bondan Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, untuk Jadwal dan tempat sosialisasi telah terlampir. Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bondan, 15 April 2002 Ketua PSB Al-Syarifiyah Bondan M. J. YUDHA YAYASAN AL – SYARIFIYAH MADRASAH ALIYAH ( MA ) AL – SYARIFIYAH TERAKREDITASI Nomor : C / Kw. 10.4 / MA / 14 / 001/ 2005 Tanggal : 10 Nopember 2005 Alamat : Desa Bondan Blok Wideng RT 13 / 07 081320640231 Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH AL – SYARIFIYAH BONDAN KEC. SUKAGUMIWANG KAB. INDRAMAYU Nomor : MAi / PP.006 / 03 / 15 / IV / 2002 TENTANG Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) MEMBACA : Dst MENIMBANG : Dst MEMPERHATIKAN : Dst MENGINGAT : Dst MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERTAMA : Juanda ( Ketua ) : Akhmad Afandi. SE ( Wakil Ketua ) : Hasanuddin ( Sekertaris ) : Saefullah. SHI. M.PdI ( bendahara ) : Abdul Basir. S.PdI ( Anggota ) : Sufyan Jauhari, S. Pd.I ( Anggota ) KEDUA : Kedudukan sebagai Panitia Pelaksanaan Kegiatan Karya Tulis siswa Kelas XII KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan KEEMPAT : Apabila keputusan ini ada kekeliruan dalam keputusan ini akan di betulkan sebagai mana mestinya. PETIKAN : Diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di Bondan Pada Tanggal 15 April 2002 Kepala Madrasah Al – Syarifiyah Drs. DZIKRULLAH

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "surat keputusan psb"

Post a Comment